Slideshow shadow

Apie draugiją

Liet_Fiziologu_draug_logo2Lietuvos fiziologų draugija – tai savanoriška, savarankiška, ne pelno siekianti visuomeninė mokslinė respublikinio lygmens organizacija, vienijanti visos Lietuvos fiziologus ir kitų specialybių darbuotojus, nagrinėjančius fiziologijos mokslo klausimus.

Draugijos pagrindą sudaro mokslininkai ir jaunieji tyrėjai, kurių moksliniai darbai publikuojami prestižiniuose mokslo žurnaluose, turinčiuose aukštą citavimo indeksą. Druagijos mokslininkai yra išleidę pagrindinius fiziologijos mokslo vadovėlius ir mokomąsias priemones, kuriuos studijuoja įvairių specialybių biomedicinos srities studentai.

Pagrindinis draugijos tikslas – puoselėti ir plėtoti fiziologijos mokslą Lietuvoje, tęsti jo teigiamas tradicijas, vienyti fiziologus ir gretimų mokslų specialistus fundamentaliųjų ir taikomųjų fiziologijos uždavinių sprendimui.