Draugijos pirmininkas

Draugijos pirmininkas pirmininkauja valdybos posėdžiuose, atsiskaito už valdybos veiklą susirinkimuose, atstovauja Draugijai valstybinėse įstaigose ir vietinėse bei tarptautinėse visuomeninėse organizacijose, organizuoja Draugijos finansinę veiklą , sudaro išlaidų sąmatą, atidaro ir uždaro sąskaitas bankuose, atlieka kitas įstatymuose numatytas funkcijas.

Nuo 2009 m. Lietuvos fiziologų draugijos pirmininkas – Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Medicinos akademijos Fiziologijos ir farmakologijos instituto vadovas prof. Edgaras Stankevičius.

1

Išsilavinimas (įgyta specialybė, specializacija):

2002 – 2004 m. – Kraujagyslių chirurgijos specializuota rezidentūra, Kraujagyslių chirurgijos specializuota rezidentūra

1998 – 2002 m. – Bendroji chirurginė rezidentūra, chirurgijos klinika,  Kauno medicinos universiteto klinikos

1997 – 2001 m. – Doktorantūra, Fiziologijos katedra, Kauno medicinos universitetas

1996 – 1997 m. – Pirminė rezidentūra, Kėdainių ligoninė

1990 – 1996 m. – Kauno medicinos universitetas

1978 – 1990 m. – Vidurinis išsilavinimas,  Kauno 14 – a. vid. mokykla

 Veiklos licencija (-os), sertifikatai:

Licencija Nr. MPL – 00727, verstis medicinos praktika pagal gydytojo kraujagyslių chirurgo profesinę kvalifikaciją.

Profesinė kvalifikacija:

2010 iki šiol Profesorius

2009 03 20 Docentas

2007 02 21 - Docento pareigybė

2004 08 01 - Angiochirurgas

2004 03 17 Lektorius

2003 06 16 - Medicinos mokslų daktaras

Profesinė patirtis:

2010 m. – iki šiol – Profesorius, Farmakologijos ir fiziologijos katedra, Lietuvos sveikatos mokslų universitetas

2009 – 2010 m.  – Docentas, Fiziologijos katedra, Kauno medicinos universitetas

2004 m. – iki šiol – Angiochirurgas, Angiochirurgijos skyrius, Kauno medicinos universiteto klinikos

2004 – 2008 m. – Mokslinis asistentas, Farmakologijos institutas, Aarhuso universitetas

2007 – 2009 m. – Docentas, Fiziologijos katedra, Kauno medicinos universitetas

2003 – 2007 m. – Lektorius, Fiziologijos katedra, Kauno medicinos universitetas

2002 – 2004 m. – Angiochirurgas asistentas, Angiochirurgijos skyrius., Kauno medicinos universiteto klinikos

Mokslinė veikla:

1. 2006 – 2011m. – Plaučių arterijų endotelio disfunkcijos dėl plautinės hipertenzijos tyrimai

2. 2005 – 2008 m. – Kraujagyslių tyrimai erekcijos sutrikimų  metu

3. 1997 – 2007 m. – Kraujagyslių endotelio funkcijos pakitimų tyrimai hipertenzijos metu, kalcio aktyvuojamų kalio kanalų reikšmė

Dalyvavimas projektuose:

1. 2008 – 2011 m. – Smulkiųjų arterijų atsipalaidavimo mechanizmai (Danija – Lietuva – Ispanija), Italija

2. 2007 – 2010 m. – Kalcio ir kinazių vaidmuo penilinių arterijų susitraukime (Ispanija)

3. 2007 – 2010 m. – Akies dugno arterijų atsipalaidavimo mechanizmai (Danija)

4. 2006 – 2010 m. – Mechanizmų susijusių su plautinės hipertenzijos metu sutrikdyto NO išsiskyrimo tyrimai (Danija)

5. 2004 m. – iki šiol Gyvųjų audinių funkcionavimo mechanizmai (Lietuva)

6. 1999 – 2009 m. –  Arterijų endotelio ir lygiųjų raumenų funkcijos ir mechanizmo tyrimai (Lietuva) 

Narystė visuomenės organizacijose:

 1. Lietuvos fiziologų draugijos pirmininkas
 2. Skandinavijos fiziologų draugijos narys
 3. Europos širdies ir kraujagyslių tyrimų tarybos narys
 4. Europos mikrocirkuliacijos draugijos narys
 5. Europos kvėpavimo tyrimų draugijos narys
 6. Danijos širdies ir kraujagyslių tyrimų akademijos narys
 7. Danijos širdies fondo narys
 8. Danijos farmakologų draugijos narys
 9. Lietuvos kraujagyslių chirurgų draugijos narys
 10. Europos kraujagyslių chirurgu draugijos narys

Kita informacija:

 1. Žurnalo „Medicina“ mokslinis redaktorius
 2. „Basic & Clinical Pharmacology & Toxicology” žurnalo recenzentas