Tikslai

Draugijos veiklos tikslai:

  • Puoselėti ir plėtoti fiziologijos mokslą Lietuvoje, tęsti jo teigiamas tradicijas, vienyti fiziologus ir gretimų mokslų specialistus fundamentaliųjų ir taikomųjų fiziologijos uždavinių sprendimui.
  • Padėti Draugijos nariams (toliau vadinama Nariai) kelti mokslinę kvalifikaciją, publikuoti ir įdiegti tyrimų rezultatus.
  • Rūpintis fiziologijos dėstymu Lietuvoje,  skleisti fiziologijos mokslo laimėjimus, tobulinti lietuviškąją fiziologijos terminiją.
  • Teikti nariams metodinę, techninę, finansinę ir moralinę pagalbą.
  • Reikalauti iš narių laikytis mokslininko etikos.